Over        ons

Dit is onze motivatie

 Mensen hebben op onze aarde gewoond sinds miljoenen jaren. De aarde is altijd goed voor ons geweest maar nu we met miljarden zijn, wordt de impact op onze aarde wat te groot. De aarde laat ons dat weten, met opwarming, weer extremen en rijzen van de zeespiegel.

We kunnen daar met z'n allen wat aan doen. We zullen onze energie moeten gaan opwekken op een groene manier zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Alternatieven zijn zonne, wind en geo-thermale energie.

Duimstokers heeft zich toegelegd op deze technieken en heeft expertise op het gebied van technieken als zonnepanelen, windenergie, warmtepompen, warmteterugwinning en isolatie van woning- en utiliteitsbouw.